// frequently asked questions


Vad är MVL?

MVL står för Music Video Lab och är en workshop som går av stapeln mellan 10-15 juni på Magasinet i Falun. Här kommer sex musikakter (grupp eller soloartist) tillsammans med filmcrew (regissör, klippare och fotograf) producera musikvideos till ett befintligt, redan inspelat verk. Parallellt med detta arbete kommer det att vara föreläsningar och coachning - allt med syftet att kompetensutveckla musikakten och filmcrewet. Målet är att producera musikvideos i en skönt kaotisk miljö. MVL - ett galet och härligt minne för livet!Vem får söka?

Alla band, grupper och artister oavsett genre får söka. Likaså alla fotografer, klippare och regissörer. Det spelar ingen roll om du är kontrakterad, är anställd alternativt driver egen verksamhet. Det viktiga är att du är hungrig, "up and coming" och beredd på att ta nästa kliv i karrären. Viktigt att tänka på är att om du är under 18 år så kommer ett dokument att upprättas mellan MVL och vårdnadshavande förälder/föräldrar.


Vem äger det som produceras?

De uttagna deltagarna kommer att skriva på ett avtal med MVL som reglerar nyttjanderätt och äganderätt m m. Eftersom Kulturföreningen Magasinet står som projektägare, och att workshopen delvis finansieras av ett EU-projekt ska en EU-logo vara synlig i det som produceras för workshopens del - lämpligtvis i för- eller eftertexterna. MVL äger alltså de produktioner där EU-logon syns, och får använda dem i icke-kommersiellt marknadsföringssyfte för egen del (Magasinet och MVL). Versioner utan EU-logon får användas av musikakt och filmteam för egen marknadsföring. Den dokumentation som görs av projektet ägs till 100% av Kulturföreningen Magasinet.

Eventuell vidareförsäljning av musikvideomaterial eller färdiga musikvideos till tredjepart skall informeras och godkännas av övriga parter (MVL, musikakt och filmteam) och eventuella intäkter skall delas på tre lika delar parterna emellan.


Hur får man som musikgrupp/filmcrew använda det som produceras?

Målet är att det som produceras ska användas fritt av alla parter för egen marknadsföring - dock inte i syfte att tjäna pengar på rent kommersiell vidareförsäljning av det producerade materialet eller råmaterialet. Skulle fråga om vidareförsäljning eller deltagande i tävlingar m m dyka upp ska samtliga parter informeras och ev intäkter delas på tre lika delar respektive part emellan. Den slutgiltiga produktionen får inte klippas om/förändras utan att både musikakt och filmteam är överens. Övriga bilder och filmer som produceras som workshopmaterial får användas i andra sammanhang om det framgår att det kommer från projektet MVL och att exponering godkänts av Kulturföreningen Magasinet.

Kommer det ske övrig dokumentation av workshopen?

Ja, och samtliga MVL-deltagare måste acceptera att dokumenteras av MVLs egna filmteam. Denna dokumentation kan komma att visas i TV och/eller i web-TV och ägs till 100% av Kulturföreningen Magsisnet.

Vad krävs av deltagande musikgrupp/filmcrew?

Ja. Tackar man ja så är detta en bindande anmälan att alla i musikgruppen/filmcrewet deltar på hela MVL den 10-15 juni 2012. Under den första informationsträffen i maj krävs dock bara närvaro av minst en representant från varje utplockad musikakt och filmteam. Förhoppningsvis deltar alla utvalda.

Vad menas med bindande anmälan?

Du som uttagen deltagare förbinder dig att delta på samtliga MVL-aktiviteter. Vid avanmälan 30 dagar innan första MVL-aktiviteten, utan särskilda skäl (sjukdom utan sjukintyg, force majoure), debiteras du för mat- och logikostnader.

Kostar det något för mig?

Det du betalar är en symbolisk summa på 250:- per deltagande person i deltagaravgift. MVL står för teknik, boende och två mål mat om dagen. Transport och övrig mat och dryck står deltagarna själva för.

Denna FAQ-sida kommer att uppdateras kontinuerligt.